privacy/AVG

Contact gegevens : Jan Heijmanslaan 86, 5246 BM , Rosmalen. Marieke.Barteling@gmail.com

————————————————————————————————————–Privacy Protocol

 overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit protocol vastgelegd weke door / voor aloud-papier functionele persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor deze worden gebruikt.

1 Gegevens

Door Aloud-papier worden uitsluitend persoonsgegevens (zoals aangegeven onder 2 persoonsgegevens ) gebruikt.

Bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, godsdienst of gezondheid) alsmede strafrechtelijker persoonsgegevens (onrechtmatig of hinderlijk gedrag) worden niet verzameld.

2 Persoonsgegevens

De navolgende persoonsgegevens worden gebruikt voor :

Persoon gegevens                                 |         Toepassing

Naam                                                              Postverkeer en website

Adres en woonplaats                                        Postverkeer en (postadres) website

Telefoonnummer (vast/mobiel)                           telefonisch contact, What’s app en website

Geboortedatum                                                verjaardagskalender

E mail adres                                                     Elektronisch postverkeer en website

Bankrekening nummer                                       Betalingsverkeer

3 Verwerker

Persoonsgegevens worden uitsluitend door mij gebruikt ten behoeve van activiteiten en administratie betreffende Aloud-papier en de Droedelfabriek (onderdeel van aloud-Papier)

4 Webpagina Aloud-papier

Algemene – en/of persoonsgegevens met betrekking tot het bezoeken van de website van Aloud-papier worden niet verzameld.De website van aloud-papier kan verwijzingen en/of advertenties, al dan niet met gebruik van cookies, naar websites van anderen bevatten. aloud-papier is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door derden.

5 Verstrekken persoonsgegevens

Aloud-papier zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij zij vanuit rechtswege hiertoe worden verplicht

6 Correctheid persoonsgegevens

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens ligt bij de verstrekkende persoon.

Persoonsgegevens worden met de Verklaring Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) door de persoon aangereikt.

7 Bewaartermijn persoonsgegevens

aloud-papier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt, en ik elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist

8 Persoonsgegevens in bewaring

aloud-papier neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en inzage.

9 Privacy en rechten

Ieder lid van aloud-papier heeft recht op inzag van de verstrekte persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of (gedeeltelijke) verwijdering van de verstrekte persoonsgegevens.

Vastgesteld en gepubliceerd 21 mei 2018, Marieke Barteling (eigenaar)